tmuna_7

לתיאום פגישת היכרות 054-6351251 magrils@gmail.com

ד.ו. ויניקוט

  על מנת להמחיש מהי דרך החשיבה והעבודה הפסיכואנליטית אני מביא כאן דוגמה מן ההגות הפסיכואנליטית. אין בקריאה כאן ערך טיפולי ואין צורך להבין את הדברים כאן על מנת ליהנות מטיפול. הבחירה בהגותו של ד.ו. ויניקוט טבעית בעיני מכמה טעמים, ראשית משום שזו הגות מרכזית ובסיסית בתולדות החשיבה הפסיכואנליטית ולעניות דעתי גם רלוונטית למעשה הטיפולי הפסיכו-אנאליטי כפי שהוא מתנהל כיום.

להמשך

יעוץ תעסוקתי – דרך המלך ושביל העיזים

ברצוני להציג שני צירים בהם לדעתי נע התהליך של ייעוץ תעסוקתי: "ערוץ ההלימה" ו"הערוץ הנוסף" ערוץ ההלימה התעסוקתית זהו הערוץ הקלאסי של תהליך הייעוץ התעסוקתי. כאן אנו משתמשים במגוון של כלים אבחוניים במטרה למפות מגוון של תכונות ומאפיינים בעזרתם נציע התאמה – הלימה לעיסוקים שונים במטרה למצוא את העיסוק המתאים ביותר לאוסף מאפיינים זה.

להמשך

הקוסקוס כמשל לעקרון הלא מודע של פרויד

לפני כמאה ועשרים שנה הגה זיגמונד פרויד את הרעיון המהפכני על פיו יש בנפשנו חלקים שאינם נגישים לנו. הרעיון היה כה מהפכני עד שכיום קשה לנו אפילו לדמיין את עצמנו מבלי להניח את קיומו של אלמנט זה בנפשנו. אף על פי כן, אנו מתקשים להבין כיצד הוא פועל, מתקשים להבין מדוע אנו זקוקים לו, ומעל לכל – אנו מתקשים לעכל חלק ממופעיו, ומופתעים כל אימת שהם פוקדים אותנו.

להמשך

שתיקת הפסיכולוג - דיאלוגים שלא התרחשו (אך יכולים היו להתרחש...)

  1. "שתיקתך בולמת" –  "המטרה של השתיקה היא להזמין אותך להביא לחדר הטיפול את עולמך הייחודי, במלואו…." –  " אוקי… ובמה תורמת לכך השתיקה?" –  "המטרה היא להגיע לעולמך, לא הייתי רוצה שדברי יכוונו אותך אלי" – "לא מבין… תסביר" – "אני עלול  להטות את מחשבתך, למשל לנושאים שאולי מעסיקים אותי, או להרגלים או מחוות מקובלות…  בקיצור – לא הייתי רוצה שרעשי הסביבה יפריעו לנו לפגוש אותך" –  "כן, נראה לי שאני מבין … הבעיה היא רק שהשתיקה שלך מפריעה לי יותר מאשר עוזרת… אתה לא שם לב שזה מביך אותי?

להמשך

טיפ להורות על קצה המזלג - האם יש דבר כזה?

הנה ניסוי מחשבתי: נסו לבחור מדד אחד. אחד בלבד. באמצעותו ניתן לנבא כמה שעות ביום צופה ילד (כל ילד, בכל גיל) בטלביזיה בממוצע. (ניתן ומומלץ לנסות בבית לפני שממשיכים לקרוא). באיזה מדד בחרתם? כשלעצמי, אני מניח שהייתי בוחר במדד 'מספר השעות הממוצע ביום בו צופים הוריו בטלביזיה'.

להמשך