tmuna_5

לתיאום פגישת היכרות 054-6351251 magrils@gmail.com

אודותי

פסיכולוג קליני מומחה (מ.ר. 27-26020), מוסמך לעיסוק בפסיכותרפיה ובאבחון פסיכולוגי.
עוסק בטיפול ובאבחון.

השלמתי את לימודיי לתואר ראשון בפסיכולוגיה ופילוסופיה באוניברסיטת תל-אביב, ולתואר שני בפסיכולוגיה קלינית באוניברסיטת תל-אביב בהצטיינות.

לאחר הסמכתי האקדמית התמחיתי בבית חולים אברבאנל ובהמשך ב"מכון רמת אביב לפסיכותרפיה פסיכואנאליטית". כפסיכולוג מומחה השלמתי גם את התוכנית ללימודי ההמשך בפסיכותרפיה בגישה פסיכואנאליטית באוניברסיטת בר אילן.

לצד הכשרתי הקלינית השתלבתי גם בתחום הפסיכולוגיה תעסוקתית – עבדתי בחברת "תיל אינטרנשיונאל". חברה העוסקת בפיתוח והטמעה של מערכות אבחון פסיכולוגי לשימוש תעסוקתי. בהמשך עסקתי באבחון שיקומי תעסוקתי ב מרכז לשיקום תעסוקתי בהרצליה במסגרת זו עבדתי 11 שנים ובשש השנים האחרונות גם ניהלתי את יחידת האבחון. במקביל לימדתי  באונ.  בר-אילן , וכן בסמינר הקיבוצים.

כיום, לצד טיפול פרטני בקליניקה, אני עוסק גם באבחון למטרות שיקום תעסוקתי עבור המוסד לביטוח לאומי. כמו כן אני עובד במינהל לחינוך התישבותי ועלית הנוער במשרד החינוך וכן מבצע פרוייקטים בתחום האבחון עבור גורמים שונים.